May 20th, 2003

Ice Bear

(no subject)

Just received my Barclaycard bill. Ouch. This hurts. I think I shall refrain from doing anything even remotely nice/fun until August.
  • Current Mood
    annoyed annoyed
Ice Bear

Har du hørt om Ædrufanden?

De fleste har haft ham på besøg, men de færreste har set ham - Ædrufanden. Efter en af de vilde nætter i byen kommer du hjem og vælter i seng - uvidende om hvad følger ...... Pludselig braser Ædrufanden ind i din lejlighed, med hans kendetegn - en hammer, småpenge og ½ liter diesel. Først tager han alt dit tøj, som du har lagt pænt sammen og smider det rundt i hele lejligheden. Herefter lukker han vinduet og giver dig dine sko på igen, som du ellers havde stillet i entreen. Sedlerne i din lomme bliver byttet ud med småmønter, hvorefter han giver dig et ordentlig gok i nødden med sin hammer og hælder sin ½ liter diesel ned i halsen på dig. Skulle du være heldig at have fundet den store kærlighed i byen den aften eller et uidentificeret objekt, så vær sikker på, at Ædrufanden bytter hende/ham ud med et mindre heldigt tilfælde, som ligner en bøjet færge i hovedet. Når du vågner viser det sig at hun/han har Thyborøn-dialekt. Jeg har altid vidst, at det ikke var min fejl, når disse ting skete.......

Kender du Ædrufanden bedes du kontakte mig, da jeg har en høne og plukke med ham! Rygtet siger, at Ædrufanden desuden planter hår på din tunge, et tykt lag pizzadej på dine tænder og udleverer dit telefonnummer til alle de grimme og håbløse tilfælde på gaden.

:o)
  • Current Mood
    amused amused
Ice Bear

(no subject)

For those who were wondering, my post in Danish earlier was actually a joke which is pretty much intranslatable.

Also, I'm about to do geeky/scary things to my internet connection, and I'm worried that I might be offline at home for a couple of days (Worst case scenario) or I'll be back shortly :)

Oh the joy of installing Windows 2000 Advanced Server from scratch...
When I get back, I should have a webserver, FTP server and a news server all running relatively smoothly. Later I'll be adding a mailserver just for fun.

And in a few days I hope to get the latest version of Mandrake from mystra127. It should be fun to see if it freaks out as much as FreeBSD did when faced with IBM's proprietary hardware combinations.
  • Current Music
    Fiddler's Green - Days of Yore (Live)